ichthuskerk berkum 640x480 raam1 WinCE raam2 WinCE IMG 0300 WinCE

De naam

Ichthus is het Griekse woord voor vis. De vis is vanaf de eerste tijd van de christelijke kerk een geliefd en bekend symbool geworden. Er wordt in de bijbel vaak over gesproken in direct verband met Christus en Zijn Rijk (Mat. 4:19; Marc. 1:17; Lukas 5:10; Mat. 13:17).

De letters van het woord Ichthus vormen de begin letters van Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser (Iesous Christos Theou Uios Soter). Het is dus een heel korte geloofsbelijdenis, die in de tijd van verdrukking en vervolging zelfs met het tekentje van een vis werd neergeschreven. Een soort code voor bemoediging en herkenning.

De ramen

Aan de rechterkant van het raam aan de Campherbeeklaan zien we bomen als voorstelling van het paradijs (Genesis). Daarop volgt de zondeval, uitgebeeld in de massieve puinhoop. Toch bedekt die puinhoop niet het hele beeld. Daarboven worden meteen de contouren zichtbaar (donkerblauwe strepen) van het kruis van Golgotha. Op dat kruis de cirkel (oud symbool voor God) dat meteen het lege van het kruis benadrukt: Het is volbracht!

Vervolgens richten we onze aandacht op het voorfront van de kerk. Dat kruis wordt als evangelie verkondigd (de kansel). Woord en sacramenten (doopvont en avondmaalstafel) staan in de geschiedenis vandaag centraal voor de gemeente (op het podium).

Daarlangs moet onze blik gaan voordat we uitkomen bij het andere raam: uitbeelding van het paradijs met het geboomte des levens en de rivier des levens (Openbaringen). Je zou kunnen zeggen van paradijs (Genesis), via zondeval en kruis, verkondiging van Woord en gebruik van sacramenten, naar paradijs. (Openbaringen).