Op zondagmorgen 12 september 1937 werd dominee A.B. Roukema bevestigd als  (eerste) predikant van de toen nog ongedeelde  Gereformeerde kerk te Berkum. Degene die hem in het ambt bevestigde was dominee F. Slomp te Heemse. 

Frits Slomp (1898 – 1978) werd later onder zijn schuilnaam Frits de Zwerver bekend vanwege zijn verzet tegen de Duitsers, zo was hij medeoprichter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, afgekort als L.O.

Drs. Bert Jan Hartman, docent geschiedenis aan het Greijdanus College, schrijft een biografie over dominee Slomp, alias Frits de Zwerver. Hij wil zijn kennis graag met ons delen.

Wij, de seniorencommissie van de Ichthuskerk en de diaconie van De Hoofdhof, nodigen u daarom uit om op woensdag 24 april vanaf 14.30 uur in De Hoofdhof ons in woord en beeld te verdiepen in het leven van dominee Slomp. 

Op de vleugel zorgt Dory van der Veen voor een muzikale bijdrage.

Iedereen, jong en oud, van harte welkom bij deze voorbereiding op 4 en 5 mei.

 

De seniorencommissie van de Ichthuskerk

De diaconie van De Hoofdhof